Privacybeleid

Jouw privacy is natuurlijk erg belangrijk, zeker bij een website als Rinz24!

Op deze pagina over pirvacy leggen we uit:

 • Welke gegevens onze website opslaat
 • Waarom gegevens worden opgeslagen
 • Hoe we met privacy om gaan
 • Hoe je jouw gegevens kunt laten verwijderen

En dat doen we eerst graag in begrijpelijke taal. De juridische versie vind je helemaal onderaan.

 

   Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Safe Shops BV is eigenaar en beheerder van Rinz24 en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die de website vastlegt. Safe Shops respecteert de privacy van haar bezoekers én (potentiële) klanten en gaat met gegevens om in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG en de Telecommunicatiewet)

   Wij verkopen nooit gegevens

Safe Shops gebruikt gegevens alleen om voor een optimale dienstverlening te kunnen zorgen. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en alléén gedeeld met partijen die van belang zijn voor het verwerken en versturen van je bestelling. Safe Shops heeft met al deze partijen duidelijke afspraken over hoe met de gegevens om te gaan (een verwerkersovereenkomst).

   Altijd anoniem verzonden!

Niemand anders hoeft te weten dat je bij ons hebt besteld en wat je hebt besteld. Elke bestelling wordt daarom verzonden in een blanco verpakking. Op je pakketje of envelop staat dus geen naam van ons bedrijf, geen reclame, geen logo en geen info over de inhoud.

   Gebruik van gegevens bij bestellen

Om je bestelling te kunnen verzenden worden de volgende gegevens gevraagd* en opgeslagen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Email
 • Telefoonnummer (optioneel, dus niet verplicht)

Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling te verwerken en bij jou te laten bezorgen. Je e-mail adres gebruiken wij om je een bestelbevestiging te sturen en je op de hoogte te houden van de status van je bestelling. Soms sturen wij of een partner later nog een mail om te informeren of alles naar wens verlopen is of om je oordeel over onze service te vragen.

* Wil je adresgegevens niet geven maar wél bij ons bestellen? Daarvoor hebben we ook oplossingen!

   Gegevens bij online betalen

Je kunt een bestelling op verschillende manieren betalen. Bij elke betaalmethode zorgen we ervoor dat er géén herkenbare informatie over ons bedrijf of over de bestelde producten op je afschrift komen te staan.

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van de diensten van Pay.nl (TinTel BV). Pay.nl heeft contracten met banken, creditcardmaatschappijen en organisaties die achteraf betalen mogelijk maken. Om online betalingen te verwerken maakt Pay.nl gebruik van de gegevens bij je bestelling. Safe Shops BV heeft de beveiliging van jouw persoonsgegevens vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die met Pay.nl is gesloten. Ook Pay.nl houdt zich aan de AVG wetgeving.
Kies je voor achteraf betalen dan neemt Riverty de vorderingen over van Safe Shops. Riverty kan een creditcheck uitvoeren op de gegevens van je bestelling waarmee zij besluiten om wel of niet de mogelijkheid te geven om achteraf te betalen. De persoonsgegevens die Riverty in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden gebruikt voor of bij (a.) risicoanalyses; (b.) het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche; en (c.) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
Kies je voor betalen via PayPal, dan worden de gegevens van je bestelling aan PayPal overgedragen.

Wil je dit allemaal niet, maar wil je wél bij ons bestellen? Daarvoor hebben we ook oplossingen!

   Nieuwsbrieven

Meld je je aan voor onze nieuwsbrief dan sturen we email naar het opgegeven adres. Je kunt altijd afmelden via de link onderin elke nieuwsbrief. De partijen die zijn betrokken bij het verzenden van onze nieuwsbrief voldoen ook aan de AVG wetgeving.

   De beveiliging van je gegevens

Als het gaat om jouw gegevens, dan gaat het ook om onze reputatie. We zijn zuinig op allebei dus nemen we beveiligingsmaatregelen ter bescherming van je gegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:
• Als je onze site bezoekt dan wordt de commucatie tussen jouw computer of telefoon met onze website versleuteld met SSL. Hierdoor is kunnen anderen gegevens die je invult niet onderscheppen.
• Gegevens worden opgeslagen op Europese AWS servers, één van ’s werelds meest vooraanstaande hostingpartijen.
• Safe Shops laat op haar websites regelmatig security scans uitvoeren, gefaciliteerd door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
• Toegang tot persoonsgegevens door medewerkers van Safe Shops is afgeschermd en enkel toegankelijk voor medewerkers waarbij dat nodig is om je bestelling te verwerken of om je te helpen als je contact met ons op neemt. Tevens wordt de toegang tot system gelogd en gemonitord en zijn er duidelijke afspraken in de overeenkomsten met medewerkers.

   Waarom worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard om je bij een volgende bestelling beter van dienst te kunnen zijn, maar ook omdat de Belastingdienst wettelijke eisen stelt, en we bewaren gegevens over bestellingen om van te leren (het verzamelen van statistieken).
E-mail adressen voor nieuwsbrieven bewaren we zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

   Inzage in en verwijderen van persoonsgegevens

Als je inzage wilt in de informatie we over je hebben, stuur dan een email naar onze klantenservice met daarin ook je telefoonnumme. Uit veiligheidsoverwegingen zullen we enkel informatie verstrekken via het email adres dat bij ons bekend is, nadat we telefonisch contact hebben kunnen opnemen ter validatie over het verzoek.
Wil je dat je gegevens worden verwijderd uit onze systemen, dan doen we dat op eerste verzoek voor zover de wet ons toe laat.

   Cookies

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

• Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zo kan de website onthouden wat je in je winkelwagentje hebt gedaan, welke producten je wilt vergelijken of dat je met ons aan het chatten bent.
• Analytische cookies gebruiken we om het bezoek aan onze website te kunnen analyseren en daarmee onze site te kunnen verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics (zie onder) en HotJar.

   Wat doet Google Analytics?

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van “cookies” (kliene tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, verbetering en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Het gebruik van cookies kunt je weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We kunnen dan echter niet garanderen dat alle mogelijkheden van deze website gebruikt kunnen worden. Indien je niet wilt dat Google Analytics je websitebezoek meet, dan kun je Google Analytics blokkeren met deze tool: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Het enkele gebruik van de website betekent dat je toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

   In juridische taal

Privacy Statement (AVG)

 1. Algemeen

– Safe Shops B.V. (hierna: “Safe Shops”) verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhouden. Safe Shops is gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59159170.

– Safe Shops is de eigenaar en beheerder van de website.
– Safe Shops respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG en de Telecommunicatiewet) verwerkt.

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. Safe Shops maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Safe Shops worden verkregen.
  • Tot de persoonsgegevens die u actief aan Safe Shops verstrekt behoren onder meer: naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Safe Shops kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met een van de deelnemers aan Safe Shops).
  • Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van Safe Shops worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
 2. Doeleinden verwerking

De gewone persoonsgegevens die Safe Shops verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het (doen) bemiddelen bij en adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Onder het (doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van relaties om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Safe Shops (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Safe Shops (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de website en de nieuwsbrieven van Safe Shops);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Safe Shops;
 • Het uitoefenen van het in- en verkopen van haar producten, met name het verkopen via het internet, onder andere, doch niet uitsluitend, te vinden via onze websites;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Safe Shops daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Safe Shops stelt.

 1. De nieuwsbrief

De nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de website hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties van Safe Shops. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

 

 1. Gebruik van Google Analytics op de website
  1. De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
  3. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
  4. Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutt Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
  5. Het enkele gebruik van de website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 1. Wijzigingen
 • Deze Privacy Statement kan door Safe Shops eenzijdig worden gewijzigd. Safe Shops zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken.
 • Tevens kan Safe Shops de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.
 1. Bewaren van gegevens

Hoe lang Safe Shops persoonsgegevens bewaart, hangt af van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Per situatie verschilt dit. Voor sommige persoonsgegevens volgt uit de wet een specifieke bewaartermijn. Indien het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, dan vernietigt Safe Shops deze gegevens.

 

 1. Beveiligen van persoonsgegevens

Safe Shops heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

 

Vragen en recht op inzage en correctie
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Safe Shops, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging en/of verwijdering verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Safe Shops op het telefoonnummer 040-255 44 94 of het e-mailadres info@safeshops.nl.

Safe Shops B.V.
Dorpstraat 144
5504 HM  Veldhoven